"Carpe diem - Άδραξε τη μέρα" , 23 BC by Latin poet Horace

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Το παιχνίδι της Αγάπης by EΚΦΡΑΣΟΥ


H Κική-Eκφρασούλα μας, σκέφτηκε να ξεκινήσει ένα όμορφο παιχνίδι για την αγάπη!   Έτσι, γέμισαν όλα τα μπλογκόσπιτα με λόγια αγάπης! Οι όροι και η ιδέα του παιχνιδιού για όποιον ενδιαφέρεται και δεν δήλωσε ακόμη συμμετοχή, βρίσκεται σ'αυτή την ανάρτηση.

Παιχνίδι χωρίς moto και εικόνα δεν γίνεται, et voila..
Δημιουργήθηκε από τον Apokalipsis999

Θα ήθελα πριν γράψω κάτι δικό μου-παλιό ή καινούριο- γύρω από την αγάπη, να παραθέσω ένα κείμενο που λατρεύω και νομίζω πως περιγράφει τι εστί αγάπη.

Ο Ύμνος της Αγάπης

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Μετάφραση

Αν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αλλά αγάπη δεν έχω, έχω γίνει χαλκός που ηχεί ή κύμβαλο που αλαλάζει. Και αν έχω προφητεία και ξέρω τα μυστήρια όλα και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε όρη να μετακινώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν είμαι. Και αν δώσω για τροφή όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω το σώμα μου, για να καώ, αλλά αγάπη δεν έχω, τίποτα δεν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, συμπεριφέρεται με χρηστότητα, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δε μεγαλοκαυχιέται, δε φουσκώνει από υπερηφάνεια, δε συμπεριφέρεται άσχημα, δε ζητά τα δικά της, δεν παροξύνεται, δε λογίζεται το κακό, δε χαίρει για την αδικία, συγχαίρει όμως στην αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν πέφτει.
Είτε όμως προφητείες, θα καταργηθούν. είτε γλώσσες, θα πάψουν. είτε γνώση, θα καταργηθεί. Γιατί μερικώς γνωρίζουμε και μερικώς προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, λαλούσα σαν νήπιο, φρονούσα σαν νήπιο, λογιζόμουν σαν νήπιο. όταν έγινα άντρας, κατάργησα τα νηπιακά πράγματα. Γιατί βλέπουμε τώρα μέσα από κάτοπτρο αινιγματικά, τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο. τώρα γνωρίζω μερικώς, τότε όμως θα γνωρίσω καλά καθώς και γνωρίστηκα καλά. Τώρα λοιπόν μένουν: πίστη, ελπίδα, αγάπη. τα τρία αυτά. Μεγαλύτερη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

[Α´ ἐπιστολὴ Παύλου πρὸς Κορινθίους (ιβ´ 27 - ιγ´ 13)]

Ένα τραγούδι για την αγάπη          

Τίτλος: "Τι 'ναι αυτό που το λένε αγάπη".
 Εναλλακτικός τίτλος: "Σ'αγαπώ".
Συνθέτης: Τάκης Μωράκης / Στίχοι: Γιάννης Φερμανόγλου
Ερμηνεία της Sophia Loren από την ταινία "Boy on a dolphin".

Εικόνα για την αγάπη


Κάποτε, σαν απελπισμένη ερωτευμένη, έγραψα το παρακάτω ποίημα..
Δεν μοιράζομαι αυτό το ποίημα επειδή πιστεύω πως ο απελπισμένος έρωτας ισοδυναμεί με την αγάπη, αλλά επειδή η αγάπη για μένα περιλαμβάνει τα πάντα, ακόμη και έναν ανέλπιστο έρωτα.. 


"Lasciami"
Lasciami fare un giro intorno a te,
Entrare nella tua vita,
Dormire nel tuo letto,
Toccare la tua anima.
Lasciami fare sogni per me e te,
Pensare I giorni che passeremo insieme a Londra.
Lasciami vedere il tuo sorriso
E trovare nei tuoi occhi un cammino.
Lasciami, lasciami..
Ti prego come una donna mendicante
Lasciami amarti..

[1-10-2012.. προέκυψε από τη λέξη lasciami που ήταν γραμμένη στην μπλούζα ενός συνεπιβάτη του τραμ στη Μεσίνα] 

"Άσε με"
Άσε με να κάνω ένα γύρο τριγύρω από σένα,
να μπω μέσα στη ζωή σου,
να κοιμηθώ στο κρεβάτι σου,
να αγγίξω την ψυχή σου.
Άσε με να κάνω όνειρα για σένα και για μένα,
να σκέφτομαι τις μέρες που θα περάσουμε μαζί στο Λονδίνο.
Άσε με να δω το χαμόγελό σου
και να βρω μέσα στα μάτια σου ένα μονοπάτι.
Άσε με, άσε με..
Σε παρακαλώ σαν μια γυναίκα ζητιάνα
Άσε με να σε αγαπήσω..

[Τελικά δεν είμαι εγώ για να γυρίζω πίσω..]


~Σας εύχομαι, αγαπημένοι μου, να είστε πάντα πλημμυρισμένοι από αγάπη Θεού!!~ 
Καλό μήνα!


Στο Παιχνίδι της αγάπης συμμετέχουν τα ιστολόγια:
H Ζήνα Μαρνέζη με το blog Κοραλένια λόγια
H Μαρία Παρασκευοπούλου με το blog Συλλέγω στιγμές 
Η Δέσποινα με το blog Μαμά σε κρίση 
Η Μαρία με το blog mytripssonblog
Το Πετροκόριτσο με το blog Ο πιο πιστός φίλος του σκύλου
Η Αριάδνη με το blog Only you 
H Ελένη Φλογερά με το blog Στα μονοπάτια της φαντασίας μου 
Η Εύη Γκάλαβου με το blog Γυναίκα
H Aριστέα με το blog Η ζωή είναι ωραία
Η Onirokosmos με το blog Οnirokosmos 
H Έλλη με το blog Funky Monkey 
Η Μαρία Νι με το blog Mια ματιά στον ήλιο
Η Xris Kat με το blog Neraidodimiourgies
Η Έλενα Λ. με το blog Μια καλημέρα
Η Μαριλένα με το blog Μarilenaspotofart
Η Vivi με το blog Confusedmindblog 
H Μαρθα με το blog Γίναμε Γονείς 
Η Flore G. με το blog Διαβά-ζω
Η Φλώρα με το blog Texnistories
H Πεταλουδίτσα με το blog Butterfly's World
Η Maria Fe με το blog Η ΖωΗ μΑς ΜιΑ ΕιΚοΝα 
Η Μarilise με το blog Marilise 2
H Κατερίνα Koko με το blog Follow me...σκέψεις, απόψεις
H Κλαυδία με το blog Κάτω από την Ακρόπολη
Η Μαρία Έλενα με το blog Γλυκιά ζωή
Η Ρένα Χριστοδούλου με το blog Δια χειρός Ρένας Χριστοδούλου
Η Κατερίνα Βερίγκα με το blog Positive Thinking Greece

Η Ωραιοζήλη με το blog Κάθε Μέρα...! 

Ο Νίκους Μous με το blog  Αντίθετοι κόσμοι
Και η φίλη της Εκφρασούλας, Barbie που δεν είναι μπλοκερ, αλλά θα την φιλοξενήσει η Κική (Εκφράσου)  στο μπλοκ της.

32 σχόλια:

 1. Η επιστολή του αποστόλου Παύλου νομίζω,πως είναι από τα ωραιότερα κείμενα για την αγάπη!''Η αγάπη μακροθυμεί'' υπάρχει κάτι πιο χαρακτηριστικό και ειλικρινές γι' αυτό το συναίσθημα;
  Μπράβο για τις πολύ ωραίες επιλογές και για το πολύ ωραίο ποίημα!Ο έρωτας τελικά είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης!
  Ανθή http://www.florewritesabout.blogspot.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν υπάρχει πιο ωραίο κείμενο γι αυτό το τόσο ωραίο συναίσθημα! :)
   Πράγματι ο έρωτας είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης, ακόμα και αν μας πονάει καμιά φορά..
   Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου και την επίσκεψη, Ανθή μου!
   Καλό σου βράδυ! Φιλιά!

   Διαγραφή
 2. Τι περισσότερο να πούμε για την αγάπη μετά τον ύμνο της;
  Το ποίημα σου απλά υπέροχο! Καλό βράδυ! Φιλάκια πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ πολύ, υπέροχη Βιβή μου!!
   Χαίρομαι που σου άρεσε! Πολλά φιλιά και καλό σου βράδυ!

   Διαγραφή
 3. Yπεροχο ποιημα! ΥΠΕΡΟΧΟ!!!!
  Οσο για την επιστολη του Παυλου, ισως οτι πιο αρτιο εχει γραφτει ποτε για την αγαπη! Χωρις την αγαπη, ειμαστε ενα τιποτα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λέει το άσμα: "Αλίμονο σ' αυτούς που δεν αγάπησαν!"
   Πράγματι χωρίς την αγάπη είμαστε ένα τίποτα, αλλά βλέπεις τριγύρω τόσους ανθρώπους να μην έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της αγάπης! Πόση θλίψη!
   Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για το ποίημα! Είχα δυνατά συναισθήματα, γι΄αυτό και μου προέκυψε!
   Σου εύχομαι ένα όμορφο βράδυ, γλυκιά μου Πεταλούδα! Να είσαι καλά με την οικογένειά σου!

   Διαγραφή
 4. Ωραία ανάρτηση, υπέροχες επιλογές... και μου άρεσε πολύ το δικό σου ποίημα!
  Φιλάκια πολλά, Παλόμα μου και καλό μήνα να έχεις! :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλλη μου!
   Τιμή μου που σου άρεσε το ποιηματάκι μου! :)
   Να έχεις έναν όμορφο μήνα! -θα περάσει η μπόρα! χεχε-
   Φιλάκια γλυκά!

   Διαγραφή
 5. Χαίρομαι πολύ που μοιράστηκες μαζί μας το ποίημά σου, δεν πρέπει να μετανιώνουμε για όσα νιώσαμε και όσα ζήσαμε όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα!
  Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη λοιπόν!!

  Σε φιλώ καλό βράδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορώ να μετανιώσω για αυτά τα συναισθήματα, θα ήταν άδικο για την κρίση και την επιλογή μου. Απλά, θα ήθελα κάτι περισσότερο, γιατί αυτό πίστευα πως άξιζαν τα συναισθήματά μου. Μα, έχει ο Θεός! :)
   Σε ευχαριστώ, καλή μου Κατερινούλα για τα τόσο όμορφο λόγια σου!
   Η φωτογραφία σου είναι υπέροχη! -άσχετο-
   Πολλά φιλάκια και καλό βραδάκι!

   Διαγραφή
 6. Μια πανεμορφη και ρομαντικη αναρτηση γλυκο μου Παλομακι.
  Πολυ μου αρεσε η συμμετοχη σου πραγματικα..
  Η επιστολη του Απ.Παυλου ειναι απο τα ωραιοτερα πραγματα που εχω διαβασει για την αγαπη, το δε τραγουδι μοναδικο και ανεξιτηλο..
  Λατρεψα επισης το γλυκο σου ποιηματακι που μιλαει με τοση απλοτητα για ενα ερωτα.
  Φιλια πολλα κοριτσι μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαράκι μου, για τα γλυκά και όμορφα λόγια σου!
   Χαίρομαι πραγματικά που σου άρεσαν όλα! Η αγάπη είναι από τα συναισθήματα που πολλαπλασιάζεται εν καιρώ! :))
   Γλυκά φιλιά και να έχεις ένα πανέμορφο βράδυ!

   Διαγραφή
 7. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε τον πληρέστερο και καλλίτερο ορισμό της αγάπης; όμως και ο Πλάτων ενωρίτερα είχε πεί: «Η παραφροσύνη της Αγάπης είναι η μεγαλύτερη από τις ευλογίες των ουρανών.» και πολύ σοφά ότι "Στο άγγιγμα της αγάπης όλοι γίνονται ποιητές"
  Το ποίημά σου φορτισμένο με τα δυνατά σου συναισθήματα, αποτυπώνει συγκλονιστικά την έκφραση του απελπισμένου έρωτα.....Καλό βράδυ Παλόμα...όνειρα γλυκά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κλαυδία μου,
   σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιό σου και την αναφορά σου στον Αρχαίο φιλόσοφο Πλάτωνα! -τροφή για σκέψη!-
   Αυτό που βίωσα τότε, ήταν πράγματι ένας απελπισμένος έρωτας..
   Την καλησπέρα μου σου στέλνω με φιλιά! Να είσαι καλά! :)

   Διαγραφή
 8. Κωνσταντίνα μου υπέροχη ανάρτηση ! Τη λάτρεψα!!!!
  Ο ύμνος της αγάπης είναι ο καλύτερος ορισμός της !!!
  Αλλά και το ποιημα σου ...εξαιρετικό!
  Σε φιλώ γλυκά κορίτσι μου! ♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γλυκιά μου Αριστέα,
   σε ευχαριστώ για όλα και που είσαι πάντα εδώ τριγύρω για μένα! ♥
   Με χαρά μου διαπιστώνω πως όλοι θαυμάζουμε τον Ύμνο στην Αγάπη! :)
   Πολλά φιλιά και καλό απογευματάκι!

   Διαγραφή
 9. Παλόμα μου γλυκιά πανέμορφα όλα!!!
  χάρηκα που συνέπεσαν οι σκέψεις μας:))
  φιλιά πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άμυ μου,
   ήταν και δική μου χαρά να δω πως οι σκέψεις μας για την αγάπη ήταν παρόμοιες! Δεν σου κρύβω πως σκεφτόμουν και σιγοτραγουδούσα το τραγούδι που επέλεξες πριν διαβάσω την ανάρτησή σου! :)
   Καλό απόγευμα καλή μου!
   Φιλάκια!

   Διαγραφή
 10. Παλομίτα μου καλημέρα!
  Το πόσο χάρηκα όταν μου είπες οτι θα συμμετέχεις και εσυ στο παιχνιδι της αγαπης δεν περιγράφεται!
  Δε περίμενα τόσο νωρίς την ανάρτησή σου αλλά ειλικρινά με μάγεψες!
  Αν έπρεπε να τη χαρακτηρίσω με μία μόνο λέξη με το χέρι στην καρδιά θα την ονομάτιζα αγγελική!
  Ετσι με έκανες να αισθανθώ διαβάζοντας σε!
  Είσαι υπέροχη!!!
  Συγχαρητήρια για το ποίημά σου! Σε αγγίζει αμέσως! Από την πρώτη μόλις γραμμή!

  Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή! Φιλάκια πολλά πολλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκφρασούλα μου καλησπέρα!!
   Συγχαρητήρια για την καταπληκτική σου ιδέα! Η αγάπη είναι το πιο όμορφο συναίσθημα, είναι ευχάριστο να διαβάζουμε και να ακούμε μουσική γύρω από την αγάπη! Όλα αυτά χάρη σε σένα!!! ♥
   Σε ευχαριστώ που ονόμασες την ανάρτηση μου αγγελική και χαίρομαι που σου άρεσε τόσο!
   Εύχομαι πάντα να έχεις, καλή μου Κική, τόσο όμορφες και ξεχωριστές ιδέες!
   Γλυκά φιλιά και καλό απογευματάκι!

   Διαγραφή
 11. Κωνσταντίνα μου υπέροχη η επιλογή σου και το ποίημα σου καταπληκτικό.
  Καλημέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελένη μου,
   σε ευχαριστώ πολύ! :))
   Όλες οι αναρτήσεις γύρω από την αγάπη ήταν-και πάντα θα είναι-πολύ όμορφες!
   Σου εύχομαι ένα ευχάριστο απόγευμα! Φιλάκια!

   Διαγραφή
 12. Ο ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου είναι το πληρέστερο νόημα της λέξης...
  Να έχεις πάντα την αγάπη κοντά σου κοριτσάκι μου
  Φιλάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νικόλ μου,
   σε ευχαριστώ για την ευχή σου! Από το στόμα σου και στου Μεγαλοδύναμου τ'αυτί! Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου, να είσαι πάντα πλάι σε αγαπημένους!
   Γλυκά φιλιά! Καλό απογευματάκι!

   Διαγραφή
 13. Βρε Παλομάκι μου γλυκό, τι πλάσμα είσαι εσύ;;; Το ποίημά σου το λάτρεψα!!! Και στα ιταλικά και η μετάφραση!! Υπέροχο!! Μου αρέσει που εμπνέεσαι από το οτιδήποτε! Από μια επιγραφή σε μπλούζα ή μια ετικέτα σε κρασί!!
  Συνέδεσες με πολύ όμορφο τρόπο το τραγούδι , αγαπημένο και τον ύμνο της αγάπης!!!
  Τι μπορώ να πω εκτός από το να σου ευχηθώ την επιθυμητή κατάληξη στην αναζήτησή της καλό μου!! Να σαι καλά!!
  Σε φιλώ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aχ! βρε Μαριλένα μου! Πόσο, μα πόσο με συγκινούν τα λόγια σου!
   Μακάρι όλοι μας να βρούμε την αγάπη ή τουλάχιστον να βρούμε ανθρώπους που την κατανοούν και είναι σε φάση να την αποδεχτούν. Ξέρεις, την αγάπη δεν αρκεί μόνο να την αναζητούμε, πρέπει να μπορούμε και να την αναγνωρίσουμε! ;)
   Είναι ωραίο να έχουμε εμπνεόμαστε από το καθετί.. αλλά όταν υπάρχει και ο έρωτας στο μυαλό μας, οι σκέψεις μας στάζουν μέλι!
   Να είσαι καλά και να έχεις ένα ευχάριστο βράδυ! Φιλάκια πολλά!

   Διαγραφή
 14. Σου πάει πολύ αυτός ο (απελπισμένος! χαχα!) τρόπος γραφής, άλλωστε η ποίηση αν δεν είναι μελό, δε λέει. Το συναίσθημα το εξωτερικεύει ο πόνος του Έρωτα, που είναι πάντα ο,τι πιο δυνατό (και συνήθως απελπισμένο...) Γλυκό φιλί :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το μελό μου πάει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο! :-)
   Δεν ξέρω αν θα άντεχα έναν ακόμα ανέλπιδο - απελπισμένο έρωτα τέτοιου τύπου.. βέβαια, στο σήμερα φαντάζει τόσο μακρινό..
   Πετρούλα μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!
   Φιλί γλυκό και αγκαλιά! Καλό βραδάκι!

   Διαγραφή
 15. Απελπισμένος έρωτας που συνοδεύεται με αγάπη δεν υπάρχει.Μπορεί όμως να τον νομίζουμε εκείνη τη στιγμή, που είναι ακόμα ζεστός.Όταν κρυώσει τότε βλέπουμε ότι ζούμε με τις αναμνήσεις της αγάπης και νιώθουμε τον εαυτό μας τυχερό γι' αυτό που ζήσαμε και παίξαμε μαζί της.Όσους λιγοψύχησαν μπροστά στην αγάπη να λυπάσαι!
  Αυτό με λίγα λόγια και πολύ σοφία λέει στην επιστολή του κι ο Απόστολος των Εθνών!
  Όμορφο το ποίημα σου, που γίνεται αμέσως εξαιρετικό, αφού βγαίνει μέσα απ' τη ζωή!
  Η επιλογή του μουσικού κομματιού υπέροχο και πολύ ξεχωριστό!
  Αφήνω την καλησπέρα μου με την αγάπη μου!!!:-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νικόλα μου,
   αυτό που έγραψα και παρουσίασα στο ποίημα δεν ισοδυναμεί επ'ουδενί με την αγάπη -ίσως δεν είναι εφικτό κιόλας να συνοδεύεται με αγάπη-.
   Απλώς, το χρησιμοποίησα επειδή, όπως έγραψα, η αγάπη για μένα είναι μια μεγάλη αγκαλιά που περιβάλλει τα πάντα.. και άλλωστε, αν του δινόταν μια ευκαιρία να εξελιχθεί, από την πλευρά μου θα κατέληγε σαν μια μεγάλη αγάπη..
   Πολύ μου άρεσε ο σχολιασμός σου και σε ευχαριστώ θερμά γι αυτό! Μπράβο στην Κική που μας προέτρεψε με αυτή την υπέροχη πρόσκληση να μιλήσουμε για αγάπη! :)
   Να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου και να έχετε υγεία και αγάπη! Καλό βραδάκι!

   Διαγραφή
 16. Είμουνα σίγουρη ότι σου είχα αφήσει μήνυμα, γλυκιά μου Κωνσταντίνα αλλά φαίνεται όταν πάτησα δημοσίευση, κάτι άλλο έκανα κι αυτή κάπου χάθηκε!
  Δεν πειράζει εγώ θα επιμείνω!
  Πολύ όμορφη η ανάρτηση σου και ο Ύμνος της Αγάπης που έβαλες είναι ότι πιο αντιπροσωπευτικό! Το ποίημα σου δε εξαιρετικό κι απόλυτα συνδεδεμένο με το θέμα!
  Η Αγάπη πάντα ελπίζει ν' "αγαπηθεί " όπως της αξίζει, μα καμιά φορά ο εγωϊσμός υπερτερεί και χάνονται όλα κι ύστερα....μα δεν υπάρχει ύστερα, που λέει και το άσμα!
  Το τραγουδάκι που επέλεξες είναι καταπληκτικό!!!
  Να είσαι καλά κοπέλα μου και μόνο λουλουδένια αγάπη στο δρόμο σου!
  Να έχεις ένα όμορφο βραδάκι! Φιλιά πολλά με αγκαλιά!:))♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή μου Κατερίνα,
   σε ευχαριστώ για την επιμονή σου! Είναι αυτό που λένε: "Ο επιμένων νικά!" Ο blogger σου έκανε το χατήρι και διάβασα το όμορφο σχόλιο σου!
   Ο Ύμνος της Αγάπης είναι ότι πιο αντιπροσωπευτικό για την αγάπη, συμφωνώ, γ' αυτό υπάρχει στους δεξιούς στίχους που επέλεξα να διακοσμούν το blog! ♥
   Σε ευχαριστώ για την ευχή σου! Μακάρι μόνο λουλουδένιες αγάπες να έχουν στο δρόμο τους όλα τα παιδιά του κόσμου!
   Να έχεις μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή! Φιλάκια με αγκαλιά!

   Διαγραφή